Josep Moya (coordinador Observatori de Salut Mental de Catalunya)
Manuel de Armas (professor de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària)
Maria Teresa Anguera (catedràtica de metodologia de les ciències del comportament de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona