Guia pel desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.Hola: us deixo l'enllaç a aquesta guia de Nuria F Sanchez Polo i Lydia Gómez López, que s'anomena 
" Preparados , listos, ya".