Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà

A QUI VA ADREÇAT?
És un servei que està adreçat als nens de zero a sis anys amb algún tipus de dèficit i/o trastorn en el seu desenvolupament o amb risc de patir-lo, qualsevol que sigui el seu grau d'afectació.

OBJECTIUS

  • Atenció global dels nens que presentin algun tipus de dificultats en el seu desenvolupament i/o que tinguin el risc de patir-la.Atenció
  • Orientació i suport de la famíliaCol.laboració amb els altres professionals que atenen als nens: educadors, mestres, pediatres, assistents socials...
  • Intervenció en progames de prevenció i detecció.
COMPOSICIÓ DE L'EQUIP
  • Assistent Social
  • Fisioterapeuta
  • Gerent
  • Neuropediatra
  • Pedagog-logopeda
  • Psicòleg